Pārlekt uz galveno saturu

Bioloģiskās lauksaimniecības principiem atbilstoši smiltsērkšķu audzēšanas tehnoloģiskie risinājumi, ņemot vērā trīs galvenos aspektus: smiltsērkšķu raibspārnmušas Rhagoletis batava ierobežošana, mēslošana un laistīšana smiltsērkšķu komercstādījumos

Pētniecības līderis

Pētniecības komanda

Ilgums

2022-2025

Pētniecības virziens

Kaitīgie organismi

Projekta apraksts

Palielinoties smiltsērkšķu stādījumu platībām Latvijā, smiltsērkšķu raibspārnmuša rada nozīmīgus ražas zudumus (pat līdz 100%) gan integrētajos, gan bioloģiskajos smiltsērkšķu stādījumos. Bioloģiskajiem smiltsērkšķu audzētājiem šobrīd Latvijas tirgū pieejams viens produkts ar ierobežotu efektivitāti un neskaidru nākotnes statusu Eiropas Savienībā.

1. Projekta laikā tiks meklēts alternatīvs smiltsērkšķu raibspārnmušas ierobežošanas risinājums, balstīts uz masveida izķeršanu. Smiltsērkšķu raibspārnmušas invāzija šobrīd ir galvenais faktors, kas ierobežo smiltsērkšķu ražas kvalitāti un nozares attīstību.

2. Pētījumi rāda, ka nodrošinot tikai optimālu augsnes mitruma režīmu, ir iespējams palielināt ražu pat par 56% . Pēc šobrīd pieejamiem datiem vidējā raža no hektāra ir ap 4 tonnām no hektāra .Iviešot laistīšanu un mēslošanu, ir iespējams palielināt ražas apjomu pat līdz 9t/ha. Laistīšanas sistēmas tiks pārbaudītas ar projektā iekļautiem mēslošanas līdzekļiem, kurus var izmantot bioloģiskajā lauksaimniecībā. Mēslojuma lietošana bioloģiskajā lauksaimniecībā ir ierobežota, kas ir būtisks faktors kvalitatīvas ražas ieguvei. Projekta ietvaros tiks noskaidrotas smiltsērkšķu minerālās barošanās prasības kā arī tiks izstrādāta jauna tehnoloģija šķidrā biomēslojuma ražošanai, kas ļaus palielināt ražas kvalitāti un apjomu.

Projekta partneri

SIA “LAAPC”;

SIA “ECO lauks”;

SIA “Baltic Seaberry”;

SIA “BRUwell”

Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA)
Submitted on: Ot, 03/28/2023 - 12:05