Pārlekt uz galveno saturu

Jānis Gailis

Par

Jānis Gailis ir ieguvis bakalaura (2002. gads) un maģistra (2003. gads) grādus bioloģijā, studējot Latvijas Universitātes Bioloģijas fakultātē un pētot attiecīgi ozolu mežu un pelēko kāpu vaboļu faunu un ekoloģiju. Lauksaimniecības zinātņu doktora grāds (Dr. agr.) iegūts 2018. gadā, studējot Latvijas Lauksaimniecības universitātes Lauksaimniecības fakultātē. Promocijas pētījuma ietvaros studētas iespējas izmantot skrejvaboles (Carabidae) kā integrētās augu aizsardzības indikatorus kviešu sējumos. Paralēli akadēmiskajām studijām Jānis Gailis ir specializējies arī dabas aizsardzībā – īpaši aizsargājamu meža biotopu un īpaši aizsargājamu bezmugurkaulnieku sugu identificēšanā un ekoloģijā. To apliecina sugu un biotopu aizsardzības jomas eksperta sertifikāts.

Submitted on: Ce, 06/18/2020 - 15:06