Pārlekt uz galveno saturu

Efektīvas vējauzas ierobežošanas stratēģijas izstrāde un demonstrējums

Pētniecības līderis

Pētniecības komanda

Ilgums

2019-2023

Pētniecības virziens

Nezāļu sēklas un augsnes sēklu banka
Nezāļu ierobežošana
Augu aizsardzības līdzekļu ilgtspējīga izmantošana

Projekta apraksts

Projekta mērķis:
Praktiski nodemonstrēt efektīvas metodes vējauzas izplatības ierobežošanai integrētajā audzēšanas sistēmā.

Projekta uzdevumi:

1. Izstrādāt demonstrējuma metodisko plānu demonstrējumu (viena lauka lielums vismaz 1 ha) ierīkošanai divos plānošanas reģionos - Kurzemē un Latgalē;
2. Ierīkot vasarāju labību sējumu vējauzu piesārņojumā fona novērtēšanai demonstrējumu saimniecībās un iekārtot demonstrējuma variantu, veicot glifosāta produkta smidzinājumu rugainē pēc ražas novākšanas;
3. Ierīkot AAL efektivitātes novērtēšanas demonstrējumu (vismaz 4 augu aizsardzības līdzekļu lietošana kombinācijā ar augsnes apstrādi) vasarāju labību sējumā saskaņā ar metodisko plānu un atbilstoši vējauzu ierobežošanai rekomendēto AAL lietošanas instrukcijai;
4. Novērtēt AAL lietošanas efektivitāti, veicot nezāļu uzskaiti, kultūrauga sējuma produktivitātes novērtēšanu (augu biezība sējumā, graudu ražas uzskaite kontrollaukumos);
5. Sagatavot zinātnisko pārskatu par demonstrējuma rezultātiem, ņemot vērā veiktās uzskaites un mērījumus, kā arī apstākļu raksturojumu - demonstrējuma lauka agroķīmiskais raksturojums, veģetācijas periodā meteoroloģisko apstākļu raksturojums;
6. Organizēt lauku dienas demonstrējumu saimniecībās;
7.  Sagatavot populārzinātnisku publikāciju par demonstrējuma tēmu;
8.  Organizēt demonstrējuma noslēguma semināru lauksaimniekiem, konsultantiem un citiem interesentiem (pēdējā gadā).

 

Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests
 

Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests
Submitted on: Pr, 07/13/2020 - 13:37