Pārlekt uz galveno saturu

Augu maiņas izmantošana vējauzas izplatības efektīvai ierobežošanai dažādos Latvijas reģionos

Pētniecības līderis

Pētniecības komanda

Ilgums

2019-2023

Pētniecības virziens

Nezāļu sēklas un augsnes sēklu banka
Nezāļu ierobežošana
Augu aizsardzības līdzekļu ilgtspējīga izmantošana

Projekta apraksts

Projekta mērķis:
Praktiski nodemonstrēt, ka, ievērojot augu maiņu un to, kombinējot ar atbilstošu AAL lietojumu, iespējams samazināt vējauzas izplatību.

Projekta uzdevumi:
1. Izstrādāt demonstrējuma metodisko plānu demonstrējumu (viena lauka lielums vismaz 1 ha) ierīkošanai divos plānošanas reģionos - Kurzemē  un Latgalē;
2. Ierīkot vasarāju labību sējumu vējauzu piesārņojuma fona novērtēšanai demonstrējumu saimniecību tīrumos;

3.Iekārtot demonstrējuma lauku saskaņā ar augu maiņas shēmu un demonstrējuma metodisko plānu, ņemot vērā augsnes auglības rādītājus, saimniecības saimniekošanas intensitāti un tipu;
4. Novērtēt vējauzu attīstību demonstrējuma variantos, veicot nezāļu uzskaiti un novērtējot kultūrauga sējuma produktivitāti (augu biezība sējumā, graudu ražas uzskaite kontrollaukumos) un salīdzinot ar kontroles variantu  - vasarāju labību audzēšanu monokultūrā
5. Sagatavot zinātnisko pārskatu par rezultātiem, ņemot vērā veiktās uzskaites un mērījumus, kā arī apstākļu raksturojumu  - demonstrējuma lauka agroķīmiskais raksturojums, veģetācijas periodā meteoroloģisko apstākļu raksturojums;
6.Reizi gadā organizēt lauku dienas demonstrējumu saimniecībās;

7. Sagatavot populārzinātnisku publikāciju par demonstrējuma tēmu;
8. Organizēt demonstrējuma noslēguma semināru lauksaimniekiem, konsultantiem un citiem interesentiem (pēdējā gadā).

 

Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests

 

 

 

  Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests
Submitted on: Pr, 07/13/2020 - 13:52