Pārlekt uz galveno saturu

Elīna Brauna-Morževska

Elina

Akadēmiskais amats

Pētnieks
Mg. biol.

Par

Elīna Brauna-Morževska (Mg.biol.) ieguvusi bakalaura un maģistra grādu Latvijas Universitātes Bioloģijas fakultātē mikrobioloģijas katedrā. Maģistra darbs izstrādāts Latvijas Mežzinātnes institūtā “Silava” meža fitopatoloģijas grupā. Šobrīd Latvijas Lauksaimniecības universitātē izstrādā promocijas darbu “Botrytis ģints sēņu bioloģiskās īpatnības un sastopamība tauriņziežos”. Darba pieredzi guvusi Latvijas Augu aizsardzības pētniecības centrā laukaugu patoloģijas grupā, kur veica augu aizsardzības līdzekļu efektivitātes izmēģinājumus un darbu mikrobioloģijas laboratorijā.

Pētījuma virzieni

Kviešu slimības
Laukaugu pataloģija
Submitted on: Pr, 07/13/2020 - 14:22