Pārlekt uz galveno saturu

RustWatch: Eiropas agrīnās brīdināšanas sistēma par kviešu rūsas slimībām

Pētniecības līderis

Pētniecības komanda

Ilgums

2019-2022

Pētniecības virziens

Dzeltenās rūsas un dažādu kviešu šķirņu mijiedarbības izpēte
Kviešu slimības
Augu slimības
Kaitīgie organismi

Projekta apraksts

Projekta RustWatch ietvaros tiek veidots ātrās brīdināšanas tīkls, kurā iesaistītās organizācijas seko līdzi kviešu rūsu izplatībai un sniedz informāciju zemniekiem, par šajā sezonā aktuālajām rūsas rasēm. Projektā tiek pētīta arī rūsas ierosinātāju sēņu bioloģija, vairošanās cikli un sporu izplatības mehānismi. Tie izstrādātas efektīvas metodes rūsas slimības ierobežošanai gan konvencionālajā, gan bioloģiskajā lauksaimniecībā.

Pētījumos iesaistītas 12 universitātes/institūti, 5 lauksaimniecības konsultāciju organizācijas, un 8 uzņēmumi.

RustWatch will establish a stakeholder driven early-warning system to improve preparedness and resilience to emerging rust diseases on wheat, which is Europe’s largest agricultural crop. This is urgent because Europe in 2016 experienced the most severe epidemics of wheat stem rust for more than 50 years, and the pre-existing population of wheat yellow rust has been replaced by invasive races of non-European origin. RustWatch will address all areas listed in the call, including exploring the drivers shaping the new European wheat rust populations, assessment of their impact on agricultural productivity in the context of IPM Directive 2009/128/EC, and finally develop research and communication infrastructures taking advantage of stakeholder networks and expertise, and collaboration via existing global networks. RustWatch provides beyond state-of-the-art research within new diagnostic tools, enabling rapid and precise identification of new invasive races, and investigating the impact of virulence, aggressiveness and adaptation to warmer temperatures as drivers of pathogen spread and establishment. The research has potential for a break-through in the area of host resistance phenotyping, e.g., by going beyond the observation of disease and categorize resistance responses at the cellular level. This phenotyping is essential for utilizing the vast amount of genomic sequence information produced by new emerging breeding technologies. The early-warning system for prevention and control of rust diseases will become implemented via case studies in five regions. The case studies will aid in development and validation of the systems in collaboration with a wide array of stakeholder groups, involve agricultural advisers in disease surveillance and sampling for later diagnosis, and collect information about potential barriers in adopting the system. RustWatch engages 12 universities/research institutes, 5 agricultural advisory services, and 8 SMEs/industries.

Projekta partneri

https://agro.au.dk/forskning/projekter/rustwatch/about-the-project/partners/

rw
Submitted on: Pr, 07/13/2020 - 15:14