Pārlekt uz galveno saturu

Pieejamo risinājumu izpēte augu aizsardzības līdzekļu noneses mazināšanai

Pētniecības līderis

Ilgums

2022

Pētniecības virziens

Jaunākie tehnoloģiskie risinājumi lauksaimniecībā
Tehnoloģiskie risinājumi

Rezultāti

Projekta partneri

Projekta mērķis un galvenie uzdevumi ir veikt literatūras apkopojumu par Eiropā un pasaulē veiktajiem praktiskajiem un teorētiskajiem pētījumiem par  augu aizsardzības līdzekļu nonesi pēc smidzinājuma, lietojot dažādas augu aizsardzības līdzekļu lietošanas iekārtas, dažādas sprauslas un citas nonesi mazinošas iekārtas dažādos agrotehniskajos apstākļos (dažādi kultūraugi, izvēlētais smidzināšanas augstums, laika apstākļi); Izvērtēt pieejamos risinājumus augu aizsardzības līdzekļu smidzinājuma iespējamās noneses mazināšanai un  rezultātus apkopot rekomendāciju veidā; Latvijā lietoto augu aizsardzības līdzekļu lietošanas iekārtu analīze – sertificēto iekārtu raksturojums un tirgus izpēte par lietošanas iekārtām, sprauslām un citām smidzinājuma nonesi mazinošām iekārtām; Izstrādāt metodiku  iespējamās noneses mazināšanas demonstrēšanai lauka apstākļos.

Submitted on: Tr, 01/26/2022 - 13:11