Pārlekt uz galveno saturu

Ilgtspējīga augu aizsardzības sistēma - pašreizējās situācijas analīze, izaicinājumi un nākotnes risinājumi

Pētniecības līderis

Ilgums

2021-2024

Pētniecības virziens

Augu aizsardzības līdzekļu ilgtspējīga izmantošana
Derīgie organismi

Projekta apraksts

 

Mērķis: Izstrādāt metodiku pesticīdu slodzes vērtēšanai, ko rada lauksaimniecības nozare ar turpmāku  risku identificēšanu pa darbīgo vielu, kultūraugu un AAL grupām, lai veiktu priekšlikums pesticīdu slodzes mazināšanai.

Projekta Uzdevumi:

1. apkopot pieejamo informāciju par ierasto praksi AAL lietojumā dažādos reģionos, dažāda lieluma saimniecībās, dažādiem kultūraugiem, lai noskaidrotu bāzes līniju AAL lietojumā pa kultūraugu grupām, un izstrādāt rekomendācijas turpmākajam AAL lietojuma samazinājumam;

2. veikt efektivitātes izmēģinājumus kviešu sējumos, lai salīdzinātu dažādas AAL lietojuma smidzinājuma shēmas un dažādas devas regulatoriem, fungicīdiem, herbicīdiem;

3. sabiedrības un AAL lietotāju informēšana par optimālajiem smidzināšanas nosacījumiem kultūraugos, lietojot dažādu veidu smidzinājuma nonesi mazinošas sprauslas un labo lauksaimniecības praksi

4. Veikt efektivitātes izmēģinājumus kviešu sējumos, lai salīdzinātu dažādas AAL lietojuma smidzinājuma shēmas un dažādas devas regulatoriem, fungicīdiem, herbicīdiem.

5. Novērtēt praktiskos izmēģinājumus, ņemot vērā vides, klimata, agronomiskos un sociālekonomiskos apsvērumus.

6. AAL smidzināšanas demonstrējums izplatītākajos kultūraugos, pielietojot dažāda veida smidzinājuma nonesi mazinošās sprauslas.

Submitted on: Ce, 12/09/2021 - 10:19