Pārlekt uz galveno saturu

Fitosanitāro paņēmienu izmantošana integrētajos un bioloģiskajos augļu dārzos lapās un augsnes virskārtā esošo slimības ierosinātāju un kaitēkļu izplatības ierobežošanai dažādos Latvijas reģionos

Pētniecības līderis

Pētniecības komanda

Ilgums

2019-2021

Pētniecības virziens

Augu aizsardzības līdzekļu ilgtspējīga izmantošana
Kaitīgo organismu izpēte un ierobežošana augļkopībā
Kaitīgo organismu attālinātās monitoringa sistēmas
Ābeļu kraupja prognozēšana un augu aizsardzības ieteikumu izstrāde
Augu slimības
Kaitīgie organismi
Tehnoloģiskie risinājumi

Projekta apraksts

Projekta mērķis:
Praktiski nodemonstrēt lēmuma atbalsta sistēmas izmantošanu ābeļu kaitēkļu un slimību ierobežošanā integrētajā ābeļu audzēšanā. Demonstrējuma projekta parauglaukumi iekārtoti divās saimniecībās, lai salīdzinātu veikto smidzinājumu efektivitāti, balstoties uz lēmuma atbalsta sistēmas RIMpro prognozēm un uz saimniecībā līdz šim lietoto praksi. Demonstrējums sniedz iespēju mērķauditorijai iepazīties ar lēmuma atbalsta sistēmas efektivitāti kaitīgo organismu ierobežošanā, parādot dažādu kaitīgo organismu prognožu modeļus un to praktisko pielietojumu. 

Projekta uzdevumi:
1. Iekārtot divus parauglaukumus (vismaz 1 ha katrs) katrā saimniecībā, kur, vienā variantā fitosanitārie pasākumi netiek izmantoti, bet otrā variantā, kaitīgo organismu ierobežošanai tiek pielietoti fitosanitārie paņēmieni.
2. Novērtēt pielietoto fitosanitāro pasākumu efektivitāti.
3. Veikt darba patēriņa uzskaiti fitosanitāro pasākumu īstenošanai un novērtēt paņēmienu izmantošanas ekonomiskos rādītājus.

Projekta partneri

Z/s “Rīvēni”, Dikļu pag., Kocēnu nov. 
Z/s “Sīļusala”, Gaigalavas pag., Rēzeknes nov. 
Biedrība “Latvijas Bioloģiskās lauksaimniecības asociācija”, Rīga
 

Submitted by viktorija.zagorska on Ot, 04/28/2020 - 16:22