Pārlekt uz galveno saturu

Lēmuma atbalsta sistēmas izmantošanas demonstrējums kaitēkļu un/vai slimību ierobežošanā integrētajā audzēšanā dažādos Latvijas reģionos

Pētniecības līderis

Ilgums

2018-2021

Pētniecības virziens

Augļu koku vēža prognozēšana un augu aizsardzības ieteikumu izstrāde
Augu aizsardzības līdzekļu ilgtspējīga izmantošana
Ābeļu kraupja prognozēšana un augu aizsardzības ieteikumu izstrāde
Augu slimības
Kaitīgie organismi
Tehnoloģiskie risinājumi

Projekta apraksts

Projekta mērķis:
Praktiski nodemonstrēt lēmuma atbalsta sistēmas izmantošanu ābeļu kaitēkļu un slimību ierobežošanā integrētajā audzēšanā.

Projekta uzdevumi:
1.Iekārtot divus parauglaukumus (vismaz 1 ha katrs) katrā saimniecībā, kur vienā variantā kaitīgo organismu ierobežošana notiek balstoties uz saimnieka līdzšinējo pieredzi, bet otrā variantā, kaitīgo organismu ierobežošanai tiek izmantota lēmuma atbalsta sistēmas sagatavotā informācija.
2.Novērtēt pielietotās lēmuma atbalsta sistēmas efektivitāti.
3.Veikt darba patēriņa uzskaiti kaitēkļu un slimību ierobežošanā un novērtēt metodes izmantošanas ekonomiskos rādītājus.

Projekta partneri

Z/s “Rīvēni”, Dikļu pag., Kocēnu nov.
Z/s “Sīļusala”, Gaigalavas pag., Rēzeknes nov.
Biedrība “Latvijas Bioloģiskās lauksaimniecības asociācija”, Rīga

Submitted on: Pr, 07/13/2020 - 13:49