Pārlekt uz galveno saturu

Pamatvielu, kas izmantojamas augu aizsardzībā, efektivitātes demonstrējums bioloģiskajos augļu dārzos dažādos Latvijas reģionos

Pētniecības līderis

Pētniecības komanda

Ilgums

2018-2021

Pētniecības virziens

Augu aizsardzības līdzekļu ilgtspējīga izmantošana
Augu slimības
Kaitīgie organismi

Projekta apraksts

Projekta mērķis:
Praktiski nodemonstrēt, ka arī bioloģiskajā augļkopībā ir atļauti augu aizsardzības līdzekļi, kuri ir efektīvi ābeļu slimību ierobežošanai. Demonstrējuma parauglaukumi iekārtoti saimniecībās, lai demonstrētu augu aizsardzības līdzekļu efektivitāti salīdzinājumā ar platību, kur slimību ierobežošana netiek veikta. Demonstrējums sniedz iespēju mērķauditorijai iepazīties ar slimību ierobežošanas iespējām bioloģiskajos ābeļdārzos Latvijā.

Projekta uzdevumi:
1. Iekārtot divus parauglaukumus (vismaz 0,5 ha katrs) katrā saimniecībā, kur vienā variantā, slimību ierobežošanai netiek izmantoti augu aizsardzības līdzekļi, bet otrā variantā, slimību ierobežošanai tiek izmantotas pamatvielas.
2. Novērtēt pielietoto slimību ierobežošanas metožu efektivitāti.
3. Veikt darba patēriņa uzskaiti slimību ierobežošanas metožu pielietošanai un novērtēt metožu izmantošanas ekonomiskos rādītājus.

Rezultāti

Projekta partneri

SIA “Pienjāņi”, Skaistkalnes pag., Vecumnieku nov.
Z/s “Reķi”, Katvaru pag., Limbažu nov.
Biedrība “Latvijas Bioloģiskās lauksaimniecības asociācija”, Rīga

Submitted on: Pr, 07/13/2020 - 13:56