Pārlekt uz galveno saturu

Jānis Gailis

Gailis

Akadēmiskais amats

Vadošais pētnieks
Dr. agr.

Par

Ieguvis bakalaura (2002. gads) un maģistra (2003. gads) grādus bioloģijā, studējot Latvijas Universitātes Bioloģijas fakultātē un pētot attiecīgi ozolu mežu un pelēko kāpu vaboļu faunu un ekoloģiju. Lauksaimniecības zinātņu doktora grāds (Dr. agr.) iegūts 2018. gadā, studējot Latvijas Lauksaimniecības universitātes Lauksaimniecības fakultātē. Promocijas pētījuma ietvaros studētas iespējas izmantot skrejvaboles (Carabidae) kā integrētās augu aizsardzības indikatorus kviešu sējumos. Paralēli akadēmiskajām studijām Jānis Gailis ir specializējies arī dabas aizsardzībā – īpaši aizsargājamu meža biotopu un īpaši aizsargājamu bezmugurkaulnieku sugu identificēšanā un ekoloģijā. To apliecina sugu un biotopu aizsardzības jomas eksperta sertifikāts.

Pētījuma virzieni

Saimnieciski noderīgo bezmugurkaulnieku sugu ekoloģija
Lauksaimniecībā potenciāli postīgās un saimnieciski noderīgās kukaiņu sugas
Lauksaimniecībā kaitīgo bezmugurkaulnieku sugu ekoloģija un ierobežošanas paņēmieni
Kaitīgo organismu izpēte un kontrole integrētajā un bioloģiskajā lauksaimniecībā
Lauka pupu sēklgrauzis
Vaboļu sugu daudzveidība un ekoloģija
Derīgie organismi
Kaitīgie organismi
Submitted on: Ce, 07/09/2020 - 12:27