Pārlekt uz galveno saturu

Pākšaugu aktuālo kaitēkļu efektīvāko ierobežošanas paņēmienu izvērtēšana un noteikšana un lauksaimniecībai nozīmīgāko apputeksnētāju dzīvotspēju ietekmējošo faktoru identificēšana

Pētniecības līderis

Ilgums

2017-2022

Pētniecības virziens

Saimnieciski noderīgo bezmugurkaulnieku sugu ekoloģija
Lauksaimniecībā potenciāli postīgās un saimnieciski noderīgās kukaiņu sugas
Lauksaimniecībā kaitīgo bezmugurkaulnieku sugu ekoloģija un ierobežošanas paņēmieni
Lauka pupu sēklgrauzis
Bišu fauna, sugu daudzveidība un ekoloģija
Derīgie organismi
Kaitīgie organismi

Projekta apraksts

Projekta ietvaros tika veikti pētījumi trīs atšķirīgos virzienos. Tāpēc šim projektam ir izvirzīti trīs mērķi ar to sasniegšanai atbilstošiem uzdevumiem.

Pirmais mērķis: Pupu sēklgrauža (Bruchus rufimanus) bioloģijas un ekoloģijas, kā arī augu aizsardzības paņēmienu pētījumus. Šī mērķa sasniegšanai nospraustie uzdevumi:

  1. pupu sēklgrauža populāciju dinamikas sezonālais monitorings dažādos Latvijas reģionos esošos lauka pupas (Vicia faba) sējumos;
  2. lauka pupas sēklas materiāla analīze pirms sējas un sēklu analīze pēc ražas novākšanas;
  3. pupu sēklgrauža monitoringam paredzētu lamatu ar augu smaržvielām pārbaude un aprobēšana Latvijas apstākļos;
  4. dažādu pupu sēklgrauža ierobežošanas stratēģiju, izmantojot augu aizsardzības līdzekļus, efektivitātes pārbaude;
  5. pieejamās informācijas apkopošana par to lauka pupas šķirņu audzēšanas iespējām Latvijas agroekoloģiskajos apstākļos, kuras ir maz ieņēmīgas pret pupu sēklgrauzi.

Otrais mērķis: pētīt medusbites (Apis mellifera) saimju dzīvotspēju ietekmējošos faktorus un izstrādāt metodiku augu aizsardzības līdzekļu lietošanas radītā riska novērtēšanai medusbites saimēm Latvijā. Šī mērķa sasniegšanai nospraustie uzdevumi:

  1. botāniskā sastāva noteikšana medusbites savāktajos ziedputekšņos Zemgales–Kurzemes reģionā, kas ir viens no aktīvākajiem lauksaimniecības reģioniem Latvijā;
  2. lauksaimniecībā biežāk lietoto augu aizsardzības līdzekļu atliekvielu noteikšana medusbites ievāktajos ziedputekšņos Zemgales–Kurzemes reģionā;
  3. bišu saimju dzīvotspēju ietekmējošo faktoru izpēte un metodikas izstrāde lauka pētījumu veikšanai, tostarp augu aizsardzības līdzekļu ietekmei uz bišu dzīvotspēju.

Trešais mērķis: pētītā Latvijas agrocenozēs sastopamo bišu (Apoidea) faunu un sugu daudzveidību. Šī mērķa sasniegšanai nospraustie uzdevumi:

  1. dažādās agrocenozēs sastopamo bišu sugu sastāvu pētniecība dažādos Latvijas reģionos;
  2. bišu sezonālais monitorings lauksaimniecībā izmantotās zemes platībās dažādos Latvijas reģionos.
Submitted on: Pr, 07/13/2020 - 15:09