Pārlekt uz galveno saturu

Inovatīvi, ekonomiski pamatoti risinājumi ābeļu un aveņu ražošanas efektivitātes un augļu kvalitātes paaugstināšanai

Pētniecības līderis

Ilgums

2018-2023

Pētniecības virziens

Augu aizsardzības līdzekļu ilgtspējīga izmantošana
Kaitīgo organismu izpēte un ierobežošana augļkopībā
Kaitīgo organismu izpēte un kontrole integrētajā un bioloģiskajā lauksaimniecībā
Jaunākie tehnoloģiskie risinājumi lauksaimniecībā
Tehnoloģiskie risinājumi

Projekta apraksts

Projekta mērķis:
Izstrādāt ekonomiski pamatotus inovatīvus, videi draudzīgus risinājumus ābeļu un aveņu audzēšanas un ražas vākšanas izmaksu samazināšanai un augļu kvalitātes uzlabošanai svaigam patēriņam un pārstrādei. Projekta ietvaros LLU zinātniskais institūts “Agrihorts” veic pētniecisko darbību slimību un kaitēkļu izplatības noteikšanā un ābeļu vainagu mehanizētas veidošanas ietekmes izvērtējumā uz ābeļu veselīgumu un augļu kvalitāti, slimību un kaitēkļu izplatības noteikšanā un augu aizsardzības metožu izstrādē zem segumiem avenēm.

Projekta uzdevumi:

1.Zināšanu pārnese un inovāciju veicināšana lauksaimniecībā, mežsaimniecībā un lauku apvidos.

2.Lauku saimniecību dzīvotspējas un visu lauksaimniecības veidu konkurētspējas uzlabošana visos reģionos un inovatīvas saimniecību tehnoloģijas un ilgtspējīgu meža apsaimniekošanu veicināšana, īpaši uzlabojot visu lauku saimniecību ekonomiskos rādītājus un veicinot lauku saimniecību pārstrukturēšanu un modernizēšanu, jo īpaši, lai pastiprinātu dalību tirgū un virzību uz tirgu, kā arī lai veicinātu lauksaimnieciskās darbības dažādošanu.

3.Pārtikas preču aprites organizēšana, tostarp lauksamniecības produktu pārstrādes un tirdzniecības veicināšana, dzīvnieku labturības un riska pārvaldības veicināšana lauksaimniecībā, īpaši uzlabojot primāro ražotāju konkurētspēju, to labāk integrējot lauksaimniecības pārtikas apritē, izmantojot kvalitātes shēmas, piešķirot papildu vērtību lauksaimniecības produktiem, veicinot noietu vietējos tirgos un izmantojot īsas piegādes ķēdes, ražotāju grupas un organizācijas un starpnozaru organizācijas.

4.Ar lauksaimniecību un mežsaimniecību saistītas ekosistēmas atjaunošana, saglabāšana un uzlabošana, palielinot enerģijas izmantošanas efektivitāti lauksaimniecībā un pārtikas pārstrādē,  veicinot oglekļa uzglabāšanu, un piesaisti lauksaimniecībā un mežsaimniecībā

Rezultāti

Projekta partneri

Biedrība "Latvijas augļkopju asociācija", Rīga
APP “Dārzkopības institūts”, Krimūnu pag., Dobeles nov.
SIA “Daigone”, Pūres pag., Tukuma nov.
Z/s “Gaidas”, Vilces pag., Jelgavas nov.

Submitted on: Pr, 07/13/2020 - 14:29