Pārlekt uz galveno saturu

Niks Ozols

Niks

Akadēmiskais amats

Zinātniskais asistents
Mg. agr.

Tālrunis

Par

Ieguvis bakalaura (2016. gads) un maģistra (2019. gads) grādus agronomijā ar specialitāti laukkopībā, studējot Latvijas Lauksaimniecības universitātes Lauksaimniecības fakultātē. Bakalaura un maģistra darba pētījuma ietvaros studētas iespējas izmantot skrejvaboles (Coleoptera: Carabidae) kā Eiropas Savienības aizsargājamo pļavu biotopu apsaimniekošanas indikatorus. Vies-zinātniskais asistents Agrihortā kopš 2019. gada, zinātniskais asistents kopš 2021. gada. LLU Augsnes un augu zinātņu institūtā iegūta pieredze vieslektora amatā studiju kursos Entomoloģijā, Meža aizsardzībā un Augu aizsardzībā.

Sniedz konsultāciju pakalpojumus, lauku saimniecību pārvaldības un lauku saimniecību atbalsta pakalpojumus.

Pētījuma virzieni

Robotizētas nezāļu ierobežošanas iekārtas
Lauksaimniecībā potenciāli postīgās un saimnieciski noderīgās kukaiņu sugas
Jaunākie tehnoloģiskie risinājumi lauksaimniecībā
Lauka pupu sēklgrauzis
Augu aizsardzības metodes segtajās platībās ar hidroponikas metodi audzētiem augļiem un dārzeņiem
Derīgie organismi
Kaitīgie organismi
Submitted on: Pr, 07/13/2020 - 22:29